Skip to content

Piraso ng Sining

Wala sa materyales na ginamit ang halaga ng isang magandang pirasong sining kundi nasa nilalaman ng kwento kung bakit ikaw lang ang nagni-ningning.