Skip to content

Moon over Mexico

I can still see your blue sky
Blue eyes hanging on a mango kiss
Hear the waves and the breeze and the Joshua trees
Was just about as good as it gets
Taste the salt on the rim, feel that sand on your skin
And the wild in the wind like I’m right there again

Tahan

Kasabay ng ihip ng hangin,
ay ang malalim na buntong hininga.
At kasabay naman ng pagbuhos ng ulan,
ang pagbagsak ng luha sa mga mata.

Piraso ng Sining

Wala sa materyales na ginamit ang halaga ng isang magandang pirasong sining kundi nasa nilalaman ng kwento kung bakit ikaw lang ang nagni-ningning.